Увага! На ОЛХ активізувались шахраї! Якщо ви перейшли на наш сайт з невідомого посилання на оплату- вас хочуть обманути. Не вводьте свої дані і не оплачуйте . Фірма Петкарго веде спілкування тільки з номерів, вказаних на сайті! Разом ми зробимо доставку тварин чесною та безпечною!

Угода користувача

Справжня Угода є публічною офертою (пропозицією) послуг ТзОВ Петкарго (Petcargo LLC, Товариства з обмеженою відповідальністю "Петкарго"; далі по тексту "Виконавець"), спрямованою необмеженому колу осіб для здійснення акцепту (прийняття) умов Угоди.

Справжня Угода здійснена в електронній формі і містить усі істотні умови, акцепт (прийняття) яких надає Угоді обов'язкову юридичну силу у відповідності чинним законодавством України, що є рівносильним договору, укладеного у письмовій формі без підписання сторонами і без зазначення особи, що вчинила акцепт (прийняття) Угоди.

Акцептом умов Угоди визнається здійснення Замовником конклюдентних дій (дій спрямованих на виконання умов Угоди) під якими розуміється оплата Послуг Виконавця в порядку передбаченому Угодою. З зазначеного моменту, акцепт (прийняття) Угоди вважається повним, без будь-яких винятків і (або) застережень. Частковий акцепт (прийняття) умов Угоди не допускається.

Перед прийняттям умов Угоди, а саме до моменту формування Замовлення і оплати послуг Виконавця, кожна особа зобов'язана повністю ознайомитися з умовами Угоди. Якщо особа не прочитала, не зрозуміла або не згідна з умовами Угоди,то вона не повинна підтверджувати Замовлення і оплачувати Послуги Виконавця. При цьому Замовник гарантує, що відповідно до чинного законодавства, Замовник є повністю дієздатною особою, що дозволяє йому самостійно вступати в угоди набуваючи в них відповідні права і обов'язки, розпоряджатися своїм майном, а також нести передбачену законом відповідальність.

Терміни та визначення

У справжній Угоді, використовуються наступні терміни і визначення :

Сайт Програмно-апаратний комплекс за допомогою якого Виконавець надає Послуги, розміщений в мережі Інтернет за мережевою адресою https://petcargo.com.ua
Месенджер Програмний комплекс Whatsapp, Telegram, Viber або Facebook для передачі текстових, звукових і відео повідомлень
Послуги Комплекс передбачених Угодою дій Виконавця за дорученням Замовника на оплатній основі.
Замовлення Сформоване через Сайт або месенджер і узгоджене Замовником і Виконавцем завдання на надання Виконавцем Послуг, що відображає вимоги Замовника до послуг, що замовляються.


Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Угоди, тлумачаться Сторонами відповідно до законодавства України і що склалися в мережі Інтернет звичайними правилами тлумачення відповідних термінів.

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання по наданню Послуг Замовнику відповідно до Замовлення на умовах Справжньої Угоди.

1.2. В рамках Справжньої Угоди, Виконавець надає наступні види Послуг:

1.2.1. Організація перевезення тварини.

1.2.2. Організація тестування крові тварини на наявність антитіл до сказу.

1.2.3. Організація тимчасового проживання тварини.

1.2.4. Додаткова робота по підготовці документів для перевезення тварини.

1.2.5. Надання транспортного боксу для перевезення.

1.3. Опис Послуг, види робіт, а також їх порядок виконання вказані на сторінках замовлення конкретних Послуг на Сайті.

1.4. Надання додаткових Послуг, не зазначених в пункті 1.2 Угоди, а також надання Послуг, не передбачених Замовленням здійснюється за погодженням з Виконавцем.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язується:

2.1.1. Надати Послуги якісно.

2.1.2. Надати Послуги в терміни і за цінами, вказаними в узгодженому Замовником і Виконавцем замовленні

2.1.3. Дотримуючись вимог законодавства відповідних країн, на території яких виявляється Послуга відповідно до справжньої Угоди.

2.1.4. Своєчасно повідомляти Замовнику про виявлення можливих несприятливих для Замовника наслідків виконання вимог, виражених в замовленні або інших, не залежних від Виконавця обставин, які можуть вплинути на якість Послуг або створювати неможливість надання Послуг в термін, і до отримання від Замовника вказівок призупинити надання Послуг.

2.1.5. Після виконання Послуг по Замовленню направити Замовнику Повідомлення про завершення надання Послуг таким же способом, як при узгодженні заявки, а також додатково будь-яким зручним каналом зв'язку. Замовлення вважається виконаним, і Послуга повністю наданою, якщо протягом 3 днів після Повідомлення, Замовник не заявляє інше.

2.2. Замовник зобов'язується:

2.2.1. Своєчасно узгодити Замовлення і оплатити Послуги в порядку і на умовах справжньої Угоди.

2.2.2. Бути доступним для зв'язку з Виконавцем протягом усього терміну надання Послуг. Своєчасно і в повному обсязі відповідати на питання Виконавця пов'язані з виконанням Замовлення.

2.2.3. Не порушувати ветеринарні вимоги і інші правила при формуванні Замовлення. Замовник самостійно несе відповідальність, за доручення Виконавцю зазначені в замовленні, які пов'язані з наданням недостовірних, неповних або помилкових даних чи порушенням прав власності третіх осіб. Компенсувати додаткові витрати виконавця на врегулювання правових питань та ветеринарне обслуговування тварин в разі виникнення, згідно з чеками.

2.2.4. Надати Виконавцю усі необхідні для надання Послуг документи, матеріали, інформацію.

2.2.5. Виконувати рекомендації з підготовки тварини до переїзду, перельоту.

2.3. Виконавець має право:

2.3.1. Не приступати до надання Послуг, а вже надані Послуги призупинити у випадках, коли Замовник порушує свої зобов'язання, передбачені справжньою Угодою, що створює перешкоди для виконання Угоди Виконавцем.

2.3.2. Самостійно визначати засоби і методи надання Послуг.

2.3.3. Запитувати у Замовника інформацію та матеріали, що необхідні для успішного надання Послуг.

2.3.4. Відмовити Замовнику в реалізації вимог, які не передбачені в послугах. Всі додаткові вимоги до Послуг реалізуються на розсуд Виконавця.

2.3.5. Відмовити Замовнику в зміні узгодженого Замовлення, якщо вимога Замовника про зміни не буде аргументовано й обґрунтовано.

2.3.6. Якщо це необхідно для збереження здоров'я тварини, самостійно приймати рішення і звертатися за ветеринарною допомогою до фахівця. Інформування Замовника проводиться за узгодженими в замовленні каналах зв'язку в найкоротший термін.

2.3.7. Не відповідати на запити Замовника про хід надання Послуг якщо такі запити будуть направлятися більше 1 (одного) разу в 24 години, якщо інше не погоджено в замовленні.

2.3.8. Збільшувати термін надання Послуг та їх вартість при внесенні Замовником змін до вже отриманого Виконавцем Замовлення.

2.4. Замовник має право:

2.4.1. Пропонувати зміни в узгоджене Замовлення, якщо вимога Замовника буде чітко мотивована.

2.4.2. Після надання Послуг отримати підтверджуючі бухгалтерські документи.

2.4.3. Після попереднього узгодження з Виконавцем і з оплатою можливих витрат Виконавця, вносити в Замовлення корегування.

2.4.4. Запитувати у Виконавця інформацію про хід надання Послуг, але не частіше ніж 1 (одного) разу в 24 години, якщо інше не передбачене замовленні.

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Надання Послуг Виконавцем проводиться на основі даних, зазначених Замовником в замовленні.

3.2. Замовник визначає вид Послуг, які будуть надані йому Виконавцем в процесі спілкування з менеджером Виконавця. За підсумками переговорів менеджер готує Замовлення для взаємного узгодження. Пересилання та підписання Замовлення проводиться в електронній формі. Замовлення, забезпечене коментарями Замовника і Виконавця «Умови узгоджені», вважається належним чином підписаним і узгодженим.

3.3. Замовлення має містити повні і достовірні контактні дані, необхідні для взаємодії Виконавця і Замовника.

3.4. Виконавець надає Послуги, передбачені Замовленням, після отримання всієї вартості Послуг від Замовника, якщо інше не передбачено в замовленні.

3.5. Виконавець вказує основні вимоги до Послуг, а також необхідну інформацію для належного надання Послуг.

3.6. Вимоги до Послуг повинні бути реалізованими в рамках відповідного законодавства.

3.7. Замовник розуміє і приймає, що надання Послуг і взаємодія Замовника з Виконавцем буде проводитись відповідно до вимог і контактних даних вказаних Замовником в замовленні. Використовуваний при узгодженні Замовлення аккаунт Замовника в месенджері, електронній пошті, є персоніфікованим і невід'ємно пов'язаним із Замовником. Замовник зобов'язаний не допускати використання зазначеного аккаунта третьою особою.

3.8. Відправляючи узгоджене Замовлення Виконавцю, Замовник погоджується, що зазначена в замовленні інформація є його волею в тому вигляді, в якому вона отримана ісприймається Виконавцем.Замовлення приймається Виконавцем у вигляді «як є». Виконавець не несе відповідальності за помилки, неточності і неповноту зазначених в Замовленні даних. Всі додаткові вимоги, не враховані в замовленні можуть узгоджуватися з Виконавцем окремо і реалізуються на розсуд Виконавця.

3.9. Завершує процес формування Замовлення оплата Послуг, розрахована на підставі виду обраних Замовником Послуг в порядку і на умовах Угоди.

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ І ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Виконавець починає надання Послуг з моменту отримання Замовлення і оплати Послуг.

4.2. Тварини, що передаються виконавцю, повинні бути щеплені згідно з ветеринарними правилами. Щеплення і проведені тваринам процедури повинні бути відображені в супутніх ветеринарних документах.

4.3. Тварини, що передаються на доставку або на тимчасове утримання повинні бути здоровими, активними і чистими, якщо не передбачено інше. Виконавець надає Замовнику звіт про надання Послуг не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту фактичного виконання Замовлення.

4.4. Терміни надання Послуг можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку виходячи з складності вимог до Послуги, виражених Замовником в замовленні.

4.5. Якщо не передбачено інше, Виконавець надає Замовнику звіт про надання Послуг не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту фактичного виконання Замовлення.

4.6. У разі направлення Замовником мотивованої претензії, сторони зобов'язані протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання її Виконавцем, зафіксувати перелік недоліків наданих Виконавцем Послуг.

4.7. Результат надання Послуг передається Замовнику, надання Послуг вважається завершеним, після відповідного підтвердження Замовником, а в разі якщо протягом 3 (трьох) календарних днів з надісланим на узгодження Замовнику результату надання Послуг немає мотивованої відмови Замовника, відправлений на узгодження результат Послуг вважається прийнятим Замовником.

 1. ФІНАНСОВІ УМОВИ

5.1. Ціни на Послуги визначаються Виконавцем і вказуються в замовленні.

5.2. Зазначені ціни на Послуги не включають ПДВ.

5.3. В підсумкову вартість Послуг, за бажанням Замовника, може бути включена доплата за терміновість.

5.4. Замовник оплачує Послуги в порядку 100% передоплати в розмірі зазначеному в замовленні.

5.5. У разі, якщо обсяг вимог в замовленні перевищує стандартний об'єм роботи Виконавця по конкретній Послузі, Виконавець, за погодженням із Замовником, виставляє додатковий рахунок на оплату.

5.6. Діючі способи оплати Послуг Виконавця вказані на Сайті.

5.7. Всі розрахунки між Виконавцем і Замовником здійснюються в українських гривнях.

5.8. Ціни на Послуги можуть бути змінені Виконавцем в односторонньому порядку, при цьому ціна на замовлені Послуги не підлягає зміні.

5.9. У разі якщо виявиться, що поставлене ​​Замовником в замовленні завдання не реалізовується, Виконавець повертає Замовнику вартість оплаченої Послуги за вирахуванням вартості фактично наданих Виконавцем Послуг (якщо такі здійснювалися).

 1. ЗАБОРОНЕНІ ДІЇ

6.1. Замовник погоджується з тим, що він не має права вчиняти дії, спрямовані на:

6.1.1. Використання Послуг для будь-якої незаконної або забороненої мети.

6.1.2. Введення кого-небудь в оману шляхом присвоєння собі чужого майна або отримання Послуг Виконавця, або інших дій, з метою умисного нанесення збитків Виконавцю та (або) третім особам або в корисливих цілях.

 1. ВІДВОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за справжньою Угодою Виконавець і Замовник несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. У разі порушення Виконавцем умов справжньої Угоди, Виконавець гарантує повне повернення коштів Замовнику.

7.3. Виконавець не несе відповідальності за претензіями Замовника до якості та іншими обставинами, що знаходяться поза компетенцією Виконавця, в тому числі, але не обмежуючись, за перенесення дати надання Послуг через збої, затримок авіакомпаній, задіяних в процесі доставки тварини,критичних перепадах температур, дій співробітників держустанов, а також протиправних дій третіх осіб.У частині авіаперевезення тварини відповідальність Виконавця збігається з відповідальністю авіакомпанії, яка перевозить дану тварину.

7.4. Виконавець несе відповідальність за здоров'я і безпеку перевезених тварин. Виконавець зобов'язується дотримуватися ветеринарних, транспортних та інших вимог, що пред'являються законодавством до перевезень тварин.

7.5. У випадках, коли результат наданих Виконавцем Послуг по Замовленню Замовника буде порушувати права третіх осіб і таке порушення викликане наданими Замовником матеріалами або прямими вказівками Замовника, відповідальність і відшкодування збитків, а також інші негативні наслідки таких порушень, покладаються на Замовника, при цьому Замовник зобов'язується негайно вступити в суперечку замість Виконавця або на боці Виконавця, а також компенсувати Виконавцю будь-які витрати пов'язані з зазначеними спорами, включаючи будь-які судові витрати, штрафи, стягнення за судовими рішеннями третіх осіб.

7.6. Виконавець не несе відповідальність у разі хвороби тварини, що виникла з незалежних від Виконавця причин або в результаті стресу у тварини, викликаного зміною обстановки, розлукою, емоційним навантаженням.

7.7. Замовник зобов'язується компенсувати Виконавцю всі збитки і витрати, що виникли внаслідок порушення Замовником справжньої Угоди, будь-якого застосовного закону або заподіяння шкоди третім особам.

7.8. Якщо інше не обумовлено в заявці, відповідальність Виконавця за замовчуванням становить 4000 гривень при перевезенні котів і 8000 гривень при перевезенні собак, 3000 гривень при перевезенні всіх інших видів тварин.

7.9. Виконавець відмовляється від усіх гарантій,явних або таких, що результат проведених тестів крові виправдає очікування Замовника.

7.10. Ні в якому разі Виконавець не несе відповідальність за будь-які прямі, непрямі, штрафні, податкові та інші збитки, упущену вигоду і будь-який інший збиток пов'язаний з отриманням Послуг Виконавця.

7.11. Замовник самостійно несе відповідальність за повноту, актуальність наданої Виконавцю інформації та стан здоров'я переданої тварини.

7.12. Виконавець не несе відповідальність за збільшення терміну здачі робіт на підставі об'єктивних причин збільшення такого строку, а також за будь-які інші причини, що впливають на термін без волі Виконавця.

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Врегулювання будь-яких спірних питань між Замовником та Виконавцем можливо після направлення звернення Замовника на адресу електронної пошти , petcargo.office@gmail.com.

8.2. Виконавець зобов'язується відповісти на звернення протягом 72-х годин з моменту його отримання.

8.3. Спори, не врегульовані між Виконавцем і Замовником за взаємною згодою, підлягають вирішенню шляхом претензійного порядку, а в разі їх не вирішення в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8.4. Спори між Виконавцем і Замовником вирішуються в суді за місцем знаходження Виконавця.

 1. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. Надаючи свої персональні дані, Замовник дає згоду на використання, обробку та передачу своїх персональних даних виключно в рамках Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р №2297-VI для цілей і в рамках справжньої Угоди.

9.2. Метою збору персональних даних є підтримка комунікації і виконання Замовлення.

9.3. Надаючи свої персональні дані, Замовник погоджується на отримання інформації від Виконавця по електронній пошті і через месенджери.

 1. ФОРС-МАЖОР УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Під форс-мажорними обставинами маються на увазі такі явища, які знаходяться поза контролем сторін і в разі яких виконання зобов'язань справжньої Угоди стає неможливим.

10.2. Якщо форс-мажорні обставини мають місце і перешкоджають сторонам вчасно виконати зобов'язання, то сторони, що перебувають у таких екстремальних умовах, звільняються від виконання обов'язків до припинення дії зазначених форс-мажорних обставин за умови, що сторона, що зазнала дії форс-мажорних обставин, негайно повідомить іншу сторону про те, що трапилося з докладним описом зазначених умов.

 1. СУПУТНІ УМОВИ

11.1. Дана угода застосовується тільки для регулювання відносин з надання Виконавцем послуг Замовникові.

11.2. В прямо передбачених в замовленні випадках, при замовленні певних Послуг Виконавця, послуги можуть надаватися безкоштовно.

11.3. Інформація про поточні ветеринарні і митні вимоги надається за запитом безкоштовно.

 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРАВА

12.1. Замовник має право розміщувати інформацію про отримані послугах тільки за згодою Виконавця.

12.2. Терміни, вартість, порядок виконання послуг, супровідні документи, бланки і форми, які використовуються при наданні Послуг, становлять комерційну цінність для Виконавця, і така інформація не підлягає поширенню без згоди Виконавця.

12.3. Тиражування, розповсюдження або розміщення результату наданих Послуг або його елементів на інших сайтах допускаються тільки з письмової згоди Виконавця.

12.4. Виконавець має право розміщувати інформацію про надані Замовнику Послуги тільки за згодою Замовника.

 1. ДІЯ УГОДИ

13.1. Справжня Угода набуває чинності з моменту його акцепту (прийняття) Замовником і діє до виконання всіх своїх зобов'язань сторонами.

13.2. Дострокове розірвання Угоди може мати місце за згодою сторін, за умови відшкодування понесених витрат іншої сторони до моменту фактичного розірвання Угоди, або на підставах, передбачених чинним законодавством України.

13.3. При порушенні однієї зі сторін умов справжньої Угоди інша сторона має право на одностороннє розірвання Угоди, попередньо повідомивши про це іншу сторону.

13.4. У разі встановлення сторонами недоцільності або неможливості подальшого надання Послуг або встановлення неминучості отримання негативного результату, зацікавлена ​​сторона вносить пропозицію про дострокове розірвання справжньої Угоди.

13.5. У разі, якщо з вини Замовника затягуються терміни надання Послуг (Замовник не виходить на зв'язок і ігнорує Виконавця) і Послуги, не надані протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту подачі Замовлення, Виконавець залишає за собою право відмовитися від подальшого виконання Замовлення, при цьому результат надання Послуг автоматично визнається підсумковим, а грошові кошти за надання Послуг йдуть на оплату фактично наданих Виконавцем Послуг та не підлягають поверненню Замовнику.

13.6. Виконавець зберігає за собою право на внесення змін в Угоду в будь-який момент на свій розсуд. Виконавець не зобов'язаний повідомляти Замовника про подібні зміни. Будь-які зміни до справжньої Угоди вступають негайно після їх розміщення на даній сторінці і застосовуються до всіх замовлень Послуг Виконавця досконалим після вступу в силу зазначених змін.

13.7. При кожному наступному відвідуванні Сайту, до початку оформлення нової Заявки, Замовник зобов'язується ознайомитися з новою версією Угоди. Продовження використання Сайту означатиме згоду Замовника з умовами нової версії Угоди.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. З питань, не передбачених справжньою Угодою, Сторони керуються чинним законодавством України.

14.2. У разі суперечності умов надання Послуг, розміщених на Сайті умов справжньої Угоди, велику юридичну силу мають умови надання Послуг зазначені на Сайті (з огляду на застосування спеціальних норм).

14.3. Якщо у Користувача є які-небудь питання щодо його юридичних прав і зобов'язань, є нерозуміння умов Угоди або чинного законодавства, перед тим як акцептувати справжню Угоду Користувач повинен проконсультуватися з кваліфікованим фахівцем.

14.4. Користувач підтверджує, що ретельно вивчив умови справжньої Угоди, угоди Сервісів, за чинним законодавством, а також усвідомлює ризики і витрати, пов'язані з використанням Сервісів.

14.5. Документообіг з Замовником здійснюється в електронній формі через електронну пошту або месенджери. Паперова версія надається за запитом.

 1. ЮРИДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Петкарго»

Юридична адреса: 45400, Волинська обл., м.Нововолинськ, вул.Винниченка,1

Поштова адреса: 45400, Волинська обл., м.Нововолинськ, вул.Св.Володимира, 3/54

Телефон: +380737737737, +380673629643

E-mail: petcargo.office@gmail.com.

ЄДРПОУ: 43480207

Рахунок отримувача: UA763034400000026009055532175

Банк отримувача: ВОЛИНСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"