Opłata

Płatność za usługę odbywa się po uzgodnieniu warunków korzystania z usługi na podstawie podpisanego zamówienia.

Płatność należy uregulować w wysokości podanej w zamówieniu za pomocą jednej z następujących metod do wyboru.

Rozliczenie bezgotówkowe

1.Dla osób prawnych

Po podpisaniu Zamówienia wyślemy fakturę do zapłaty poprzez e-mail.

Dokumenty księgowe w wersji papierowej (oryginał rachunku, akty wykonanych usług itp.) są wysyłane pocztą na żądanie

Sp. z o. o. Petcargo nie jest płatnikiem VAT

  1. Dla prywatnych nabywców

Po podpisaniu Zamówienia wyślemy Ci fakturę do opłaty na e-mail lub za pośrednictwem mesendżera.

Fakturę można zapłacić w oddziale dowolnego banku według podanych w nim danych.

Momentem płatności jest uważany moment wpłaty środków na konto bankowe.

Płatność gotówką.

Płatność gotówką można uregulować w biurach Sp. z o. o. Petcargo lub u przedstawiciela za pomocą terminala.

Płatności on-line.

Po złożeniu Zamówienia, na podany adres e-mail lub mesendżer wyślemy link do zweryfikowanej strony banku, gdzie można dokonać płatności on-line za usługi.

Możesz również użyć karty Visa i MasterCard do płatności online na tej stronie za pośrednictwem systemu bankowosci internetowej.Terminal samoobsługowy.

Możesz skorzystać z karty bankowej i dokonać płatności za pośrednictwem terminalu bankowego. Płatność należy uregulować w wymiarze określonym w Zamówieniu na konto Sp. z o.o. Petcargo. W celu dokonania płatności należy podać numer Zamówienia, za który dokonywana jest płatność. Aby potwierdzić płatność, wyślij pokwitowanie na e-mail działu finansowego: petcargo.payment@gmail.com

Zasady zwrotu pieniędzy

Zwrot pieniędzy odbywa się na podstawie oświadczenia płatnika, odmowy wykonawcy, rozwiązania umowy, siły wyższej lub innych powodów przewidzianych przez prawo Ukrainy.

Zwroty są dokonywane w ciągu 10 dni bankowych w pełnej kwocie, pomniejszonej o rzeczywiste poniesione koszty, zgodnie z umową.

Środki są zwracane bezgotówkowo na konto nadawcy lub w drugi uzgodniony sposób.

Dane przedsiębiorstwa do zapłaty w UAH

Nazwa firmy: Sp. z o.o. Petcargo

Kod odbiorcy: 43480207

Rachunek odbiorcy IBAN: UA763034400000026009055532175

Nazwa banku: WOŁYŃSKIE JSC CB "PRIVATBANK",

Company details/ EUR:

Company Name: Petcargo LLC

IBAN Code: UA263034400000026003055529593

Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company details/ USD:

Company Name: Petcargo LLC

IBAN Code: UA093034400000026004055534521

Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Dział finansowy Sp. z o. o. Petcargo
manager
Natalia Czyruk

petcargo.payment@gmail.com